Missie “Bewustzijn in liefde”.

“Bewustzijn in Liefde” wordt vormgegeven en gedragen door Sandra Rijk Ernste.
“Bewustzijn in Liefde” heeft als doel om mensen bewust te laten worden van hun potenties, creatiekracht en liefde en te ondersteunen om dit te gaan leven. Ieder mens heeft recht op een gelukkig en waarlijke leven en dient het grote geheel door zichzelf te ZIJN. “Bewustzijn in liefde” geeft je inspiratie en kracht om op onderzoek uit te gaan, deelt inzichten m.b.t. creatorschap, geeft Quantum Human Design readings om inzicht te geven in de natuurlijk energie die je duurzaam bij je draagt om de wereld te dienen, geeft coaching om stap voor stap te groeien en geeft een basis van vertrouwen, gehuld in een bed van liefde. 
Als wij mensen onze natuur leven, zijn wijzelf PUUR NATUUR. Wij zijn de hoeders van deze prachtige aarde, waarbij alle wezens in HARMONIE een VRIJ, RIJK, LIEFDEVOL geheel mogen vormen en geprezen worden voor hun uniekheid. We vormen samen een dansende symfonie, afgestemd, in verbinding en samenwerkend, het waarlijk leven!