Alles is bewustzijn. En wij zijn creators van ons leven, bewust of onbewust. Als bewustzijnscoach daag ik je uit om bewust de schepper te worden van je eigen realiteit.
 
Een bekend citaat van Nelson Mandela (1994) raakt mij diep en sluit hierbij volledig aan:
 
"De diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst is juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis maar het licht in ons is wat de meesten vrezen. We vragen onszelf af: "Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend begaafd of geweldig te achten?"
 
Maar waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid  ontlenen aan jouw kleinheid.
 
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. 
 
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen  bevrijden".